<code id="6yccu"><xmp id="6yccu">
<optgroup id="6yccu"></optgroup>
<optgroup id="6yccu"></optgroup>

中國

       認證,是一種信用保證形式。按照國際標準化組織(ISO)和國際電工委員會(IEC)的定義,是指由國家認可的認證機構證明一個組織的產品、服務、管理體系符合相關標準、技術規范(TS)或其強制性要求的合格評定活動。

中國認證服務包括:

18xxxx
<code id="6yccu"><xmp id="6yccu">
<optgroup id="6yccu"></optgroup>
<optgroup id="6yccu"></optgroup>